Φάσεις

Φάση 1: Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέλος μίας νέας ομάδας

Περιέγραψε το όραμα και τους στόχους σου, καθώς και τις δεξιότητες που μπορείς να προσφέρεις στην ομάδα που θα ενταχθείς.

 

 

Θα γίνεις μέλος μιας νεοσύστατης ομάδας και θα συμμετέχεις σε εντατικό εκπαιδευτικό bootcamp με στόχο να εντοπίσεις το πρόβλημα (challenge) με το οποίο εσύ και η ομάδα σου επιθυμείτε να ασχοληθείτε με βάση τις θεματικές του προγράμματος. Θα συμμετέχεις σε coaching sessions για την ενδυνάμωση της ομάδας και τον εντοπισμό των διαφόρων πτυχών του challenge για το οποίο θα κληθεί η ομάδα να σχεδιάσει συγκεκριμένη επιχειρηματική λύση. Στην ομάδα που θα σχηματιστεί θα συμμετέχουν ενεργά και στελέχη του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προσφέροντας τις γνώσεις, την εμπειρία και υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, καλείσαι να υποβάλεις την αίτηση σου! Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, σε ερευνητές, φοιτητές, επιστήμονες, ταλαντούχα στελέχη κτλ.

chuttersnap-348309-unsplash

Φάση 2: Διαμόρφωσε την ιδέα σου

Σχεδίασε τη λύση που προτείνετε και λάβε σημαντική καθοδήγηση από ειδικούς για να βελτιώσεις την επιχειρηματική σου ιδέα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αεροδρομίου.

 

 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει συναντήσεις ανατροφοδότησης (feedback & mentoring sessions) προκειμένου να μπορείς να προσδιορίσεις την πρόταση αξίας της λύσης σου, τον ανταγωνισμό, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος κλπ. Καλείσαι να συμμετάσχεις σε μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την οργανωτική ομάδα και του υποστηρικτές του προγράμματος καθώς και σε συστηματική διαδικασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Στο τέλος της φάσης αυτής, καλείσαι να συμμετάσχεις σε μία ειδική εκδήλωση (pitching) για να παρουσιάσεις την επιχειρηματική σου πρόταση στην επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία θα αξιολογήσει πόσο ολοκληρωμένη και εφικτή είναι η λύση που έχει σχεδιάσει η ομάδα σας και θα επιλέξει τις ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

franck-v-628397-unsplash

Φάση 3: Υλοποίησε την ιδέα σου σε πραγματικό περιβάλλον

Επικύρωσε την πρόταση αξίας της ιδέας σου και λάβε χρηματοδότηση για την υλοποίηση του MVP σου σε ένα πραγματικό περιβάλλον.

 

 

Σχεδίασε το πλάνο υλοποίησης της επιχειρηματικής σας ιδέας και λάβετε υποστήριξη και χρημαδότηση για την ανάπτυξη του Minimum Viable Product (MVP) σε πραγματικό περιβάλλον. Στη φάση αυτή, καλείσαι να αναπτύξεις το Minimum Viable Product (MVP) (εντός 3 – 4 μηνών) που παρουσίασες, δοκιμάζοντας το σε πραγματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, θα λάβεις μέρος στον τελικό του προγράμματος (final pitching) όπου η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιες ομάδες θα βραβευθούν. Στόχος είναι με βάση τα αποτελέσματα του MVP, να αποφασιστεί αν το προϊόν/υπηρεσία στην τρέχουσα εκδοχή του ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αεροδρομιακής κοινότητας.

briana-tozour-759171-unsplash

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

The Digital Gate

Airport Innovation Challenge

© 2019 The Digital Gate. All Rights Reserved. Powered by ACEin.