fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Προοίμιο

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε μια σειρά πληροφοριών και δεδομένων που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, η συλλογή και η επεξεργασία τους περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και κατάλληλα, τόσο σε είδος όσο και σε όγκο, και η επεξεργασία τους θα γίνει αποκλείστηκα για τις ανάγκες της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και την επικοινωνία σας με τους διοργανωτές.

Σεβόμενοι την ιδιωτικότητά και με γνώμονα την προστασία του απορρήτου σας έχουμε μεριμνήσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέσων για να διασφαλίσουμε αδιάληπτη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο διάστημα θα βρίσκονται στη διάθεσή μας. Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των σκοπών για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και μια αναλυτική παρουσίαση  των τρόπων με τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και των αρχών που διέπουν την επεξεργασία τους. Θα ενημερωθείτε επίσης για το ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας καθώς τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε. Θεωρούμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας πολύ σημαντική, και βασικό μέρος της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσά μας, γι΄ αυτό σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην παρούσα δήλωση. Εφόσον καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα και τα μοιραστείτε μέσω της ιστοσελίδας https://thedigitalgate.gr μαζί μας ή μας τα αποκαλύψετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail) τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την παρούσα δήλωση.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση acein@aueb.gr.

Επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας

Λόγω των επιχειρηματικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση. Σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας, ώστε να είστε συνεχώς ενήμεροι για όποιες τυχόν αλλαγές.

Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών

Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ ετών μην προβείτε σε οποιαδήποτε απευθείας ή μέσω της ιστοσελίδας αλληλεπίδραση μαζί μας, καθώς δεν μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Ποιοι είμαστε

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Προγράμματος The Digital Gate για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.*(εφεξής Το Πρόγραμμα)

Τα ακόλουθα δύο μέρη διατηρούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679):

Η εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Κτίριο Διοίκησης (Β17)

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Athens Center of Entrepreneurship and Innovation (ACEin), που βρίσκεται στην Κεφαλληνίας 46, Αθήνα, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

* Πιο κάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακριβείς λόγους για τους οποίους συλλέγονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κάθε φορά.

 Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας – Γενική εισαγωγή:

Για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος, την επικοινωνία των Συνδιοργανωτών με τις Ομάδες και τους Συμμετέχοντες, καθώς και για την ανάδειξη των νικητών είναι απαραίτητο να σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε και στη συνέχεια να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, ανεξάρτητη από τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, ενδέχεται να επιλέξετε να καταχωρήσετε και να μοιραστείτε μαζί μας προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσετε με τους Διοργανωτές σε σχέση με το Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο τα μοιραστήκατε μαζί μας, ανάλογα με το αν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα ή αν απλώς τα καταχωρίσατε για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους μας τα παραχωρείτε.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους σας ζητάμε να μας παραχωρήσετε κάποιο στοιχείο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο acein@aueb.gr για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Τι δεδομένα συλλέγουμε και πώς:

Α) Αν είστε Συμμετέχων σε μία από τις Ομάδες του Προγράμματος

Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων που παραχωρούν στους Συνδιοργανωτές στο πλαίσιο του Προγράμματος:

Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος, την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες και, φυσικά, για την ανάδειξη των νικητών είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο των Συμμετεχόντων, και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμός κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και τυχόν προσωπικά δεδομένα τους που περιλαμβάνονται στο σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα.

Τα προσωπικά δεδομένα παραχωρούνται από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες και συλλέγονται όταν συμπληρώνουν και υποβάλουν τη φόρμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας https://thedigitalgate.gr/ (εφεξής η Ιστοσελίδα).

Αυτά αποτελούν τα αναγκαία, επαρκή και κατάλληλα δεδομένα που απαιτούνται και αρκούν για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Καλούμε όλους τους Συμμετέχοντες να μην μοιραστούν μαζί μας κανένα άλλο προσωπικό τους δεδομένο, και σε κάθε περίπτωση εμείς δε θα συλλέξουμε κανένα περισσότερο προσωπικό στοιχείο για τους Συμμετέχοντες πέρα από αυτά που περιοριστικά απαριθμήθηκαν πιο πάνω.

Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων που συλλέγονται αυτοματοποιημένα από Τρίτους κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής και την επισύναψη των αρχείων:

Για το ανέβασμα (upload) των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, μέσω της Ιστοσελίδας o υποβάλλων την φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συνδεθεί σε ένα λογαριασμό email της Google (gmail). Mε το ανέβασμα των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, το όνομα και η φωτογραφία που σχετίζονται με τον λογαριασμό email της Google καταγράφονται και συλλέγονται αυτόματα από την Google.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη Google όπως ορίζει η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και το privacy policy της Google.

Οι Συνδιοργανωτές δεν συλλέγουν, επεξεργάζονται ή αποθηκεύουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, ούτε έχουν πρόσβαση σε αυτά, αφού η συλλογή και η επεξεργασία τους αφορά τους κανόνες και τη λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Google. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Google για να επιτευχθεί η μέσω των υπηρεσιών της υποβολή της φόρμας συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:   https://policies.google.com/privacy?gl=GR&hl=en-GB.

Β) Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) συλλέγονται και επεξεργάζονται επίσης και μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας κάποια ερώτηση ή σχόλιο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε όποια προσωπικά δεδομένα μας παραχωρήσετε (σίγουρα το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας που θα καταχωρήσετε στη φόρμα) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για ό,τι αφορά τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, ανατρέξτε στην Πολιτική cookies.

 Γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Α) Αν είστε Συμμετέχων σε μία από τις Ομάδες του Προγράμματος

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του Προγράμματος σε συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατίας, για την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες, την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων μερών και, τελικά, για την ανάδειξη των νικητών είναι απαραίτητο να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε κάποια στοιχεία και δεδομένα που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων, που εσείς μοιράζεστε μαζί μας στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του Προγράμματος..

Συγκεκριμένα,

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας για την ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων, την κατάρτιση πίνακα Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και για τις ανάγκες διασφάλισης της διαφάνειας της διαδικασίας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνούμε μαζί σας στη διάρκεια του Προγράμματος, να σας ενημερώνουμε για τα νέα του Προγράμματος, να σας κοινοποιούμε δράσεις στα πλαίσια αυτού που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να απαντάμε στα αιτήματά σας και για σκοπούς συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία και άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Β) Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Αν συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και μας στείλετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε το ερώτημα ή το σχόλιό σας.

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται και επεξεργάζονται περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και κατάλληλα, και η επεξεργασία τους περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Προγράμματος, ενώ διέπεται απαρέγκλιτα από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία και γίνεται πάντα με σεβασμό σε εσάς και την ιδιωτικότητά σας.

Με την επιφύλαξη όσων ρητά αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση και στους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, δεν συλλέγουμε ούτε θα σας ζητήσουμε να παραχωρήσετε επιπλέον δεδομένα και δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν άλλο τρόπο, ούτε τα χρησιμοποιούμε για άλλο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, πλην των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο παρόν ή/και προβλέπονται από το νόμο.

Μπορείτε αν πάσα στιγμή να αποσύρεται τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας ή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία τους. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα θα επηρεαστεί αναλόγως.*

* Δείτε όσα σχετικά αναφέρονται για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακάτω

Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας και γιατί;

Α) Αν είστε Συμμετέχων σε μία από τις Ομάδες του Προγράμματος

Για τις ανάγκες της διεξαγωγής του Προγράμματος πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχει αρχικά η ομάδα που ασχολείται με τη διεξαγωγή του Προγράμματος εκ μέρους του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής το Κέντρο), που χειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία γίνεται η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής.

Μετά τη συλλογή των δεδομένων σας από την ομάδα του Κέντρου, θα καταρτιστεί βάσει των δεδομένων σας Πίνακας Συμμετεχόντων, και το αντίστοιχο αρχείο θα σταλεί με ασφαλή, κρυπτογραφημένο τρόπο, στην ομάδα που ασχολείται με τη διεξαγωγή του Προγράμματος εκ μέρους του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσω του Πίνακα Συμμετεχόντων θα έχει και η ομάδα που ασχολείται με το Πρόγραμμα εκ μέρους του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ. (ΑΙΑ).

Αναλυτικά:

Το Κέντρο μέσω της Ιστοσελίδας (https://thedigitalgate.gr/) συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, με τη συμπλήρωση της φόρμας για την υποβολή της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Το Κέντρο ως ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας του Προγράμματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη και τήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος για την προστασία των δεδομένων. Το Κέντρο είναι επίσης επιφορτισμένο με τη διαχείριση των αιτημάτων σας σε σχέση με τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα σας.

Το Κέντρο, αφού καταρτίσει Πίνακα Συμμετεχόντων, θα διαβιβάσει με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος στην ομάδα που έχει αναλάβει την διεξαγωγή του Προγράμματος εκ μέρους του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ., προκειμένου η τελευταία να τα επεξεργαστεί από κοινού με το Κέντρο ως Συνδιοργανωτής του Προγράμματος για τους σκοπούς του Προγράμματος.  

Από τη στιγμή που αποκτά και η ομάδα του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ. πρόσβαση στα δεδομένα των Συμμετεχόντων αναλαμβάνει εξίσου την ευθύνη για την αδιάληπτη προστασία και την προσήκουσα χρήση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η συλλογή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και για όσο χρόνο τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται, βρίσκονται αποθηκευμένα ή άλλως χρησιμοποιούνται από τους Συνδιοργανωτές, κατά το χρόνο που ο καθένας έχει πρόσβαση σε αυτά, δεσμεύονται εξίσου και από κοινού για την προστασία και την προσήκουσα χρήση τους, καθώς και για την επεξεργασία τους βάσει όσων ορίζει η παρούσα και των αρχών που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και η κείμενη νομοθεσία.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την υλοποίηση του Προγράμματος είναι ενήμεροι για την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας, να μην τα επεξεργαστούν ή χρησιμοποιήσουν για κανένα άλλο σκοπό ή λόγο πέρα από όσους σαφώς εξειδικεύονται στο παρόν και να μην τα κοινοποιήσουν επ΄ ουδενί σε κανέναν Τρίτο. Οι Συνδιοργανωτές και τα μέλη των Ομάδων που έχουν αναλάβει εκ μέρους τους τη διεξαγωγή του Προγράμματος δεσμεύονται να προστατεύουν την ιδιωτικότητά σας και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Β) Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Καταρχάς πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχει η ομάδα που ασχολείται με τη διεξαγωγή του Προγράμματος εκ μέρους του Κέντρου που χειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία φιλοξενείται η φόρμα επικοινωνίας.

Αν το ερώτημα ή το σχόλιό σας δεν μπορεί να απαντηθεί από την ομάδα του Κέντρου τότε το περιεχόμενο του μηνύματός σας – χωρίς τα προσωπικά σας δεδομένα – θα μεταβιβαστεί στην ομάδα που ασχολείται με τη διεξαγωγή του Προγράμματος εκ μέρους του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ. Στη συνέχεια η ομάδα που ασχολείται με τη διεξαγωγή του Προγράμματος εκ μέρους του Κέντρου θα επικοινωνήσει εκ νέου μαζί σας για να απαντήσει στο ερώτημα ή το σχόλιο που υποβάλλατε.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την υλοποίηση του Προγράμματος από την πλευρά του Κέντρου είναι ενήμεροι για την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας, να μην τα επεξεργαστούν ή χρησιμοποιήσουν για κανένα άλλο σκοπό ή λόγο πέρα από όσους σαφώς εξειδικεύονται στο παρόν και να μην τα κοινοποιήσουν επ΄ ουδενί σε κανέναν Τρίτο. Τα μέλη της Ομάδας του Κέντρου που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή του Προγράμματος δεσμεύονται να προστατεύουν την ιδιωτικότητά σας και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να τα συλλέξουν και να τα επεξεργαστούν μόνο για τους σκοπούς και στο πλαίσιο για το οποίο τα παραχωρήσατε, βάσει όσων ορίζει η παρούσα και των αρχών που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και η κείμενη νομοθεσία.

Άλλοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται τρίτοι να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας (είτε ανήκετε στην κατηγορία Α) είτε στη Β) 

Κατά κανόνα πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα έχει κανείς πλην όσων ρητά και περιοριστικά αναφέρονται στην παρούσα και τα δεδομένα σας δε θα μεταφερθούν, διαμοιραστούν ή άλλως κοινοποιηθούν σε κανέναν τρίτο.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, εάν υποχρεούμαστε βάσει νόμου ή στο πλαίσιο των νόμιμων συμφερόντων μας.

Για πόσο διάστημα και πού διατηρούμε τα δεδομένα σας;      

Α) Αν είστε Συμμετέχων σε μία από τις Ομάδες του Προγράμματος

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν και στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Προγράμματος.

Λαμβάνουμε κάθε μέτρο προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και διατηρούνται μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται σε σχέση με:

Tους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας και στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που ενδεχομένως προκύψουν, οι οποίοι πάντως θα σας γνωστοποιούνται πριν από τη συλλογή των σχετικών προσωπικών δεδομένων ή την έναρξη της σχετικής επεξεργασίας ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία· και, στη συνέχεια, για τη διάρκεια οποιουδήποτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής.

Σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και εφόσον δεν συντρέχει άλλος συγκεκριμένος και σύννομος λόγος, με την επιφύλαξη του νόμου και των έννομων συμφερόντων των συνδιοργανωτών, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται οριστικά με ασφαλή τρόπο.

Σημαντική σημείωση:

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, μέσω της Ιστοσελίδας, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των ειδικών φορμών της Google, οι οποίες αποτελούν μια Cloud υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιείται και για την αποθήκευση των δεδομένων που υποβάλλετε με την φόρμα.

Η Google δεσμεύεται ότι οι Cloud υπηρεσίες που παρέχει βρίσκονται σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Google για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωση της με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα Links:

https://cloud.google.com/security/gdpr/ 

https://cloud.google.com/security/privacy/

https://cloud.google.com/terms/

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/

Β) Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μαζί σας, και αν δε συντρέχει άλλος σοβαρός και σύννομος λόγος, με την επιφύλαξη του νόμου και των έννομων συμφερόντων των συνδιοργανωτών, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά και με ασφαλή τρόπο.

Τα δικαιώματά σας στα δεδομένα σας 

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται πάντοτε με σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και είναι σύμφωνη με τις αρχές και τους περιορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679. Κάθε φορά που σας ζητάμε να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, θα ενημερώνεστε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα χρειαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας και στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιούνται πριν από την έναρξη της επεξεργασίας. Αν επιλέξετε να μην μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σας όταν σας τα ζητήσουμε, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα.

Ο Κανονισμός σας παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία οι Συνδιοργανωτές αναγνωρίζουν και σέβονται πλήρως, ενώ θα μεριμνήσουμε ενεργά για να μπορέσετε να τα ασκήσετε απρόσκοπτα ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα:

Να γνωρίζετε πάντα τους λόγους και τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας, τα χρονικά όρια της επεξεργασίας και αποθήκευσης, τις αρχές της επεξεργασίας, τους εμπλεκόμενους στη συλλογή και επεξεργασία, καθώς και να ζητάτε και να λαμβάνετε οποιαδήποτε διευκρίνηση σε σχέση με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας,

να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθετε τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για εσάς και να λάβετε σχετικό αντίγραφο),

να ζητήσετε την τροποποίησή τους σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο άλλαξε με σκοπό τα δεδομένα σας να παραμένουν ακριβή και κατάλληλα για το σκοπό που μας τα παραχωρήσατε,

να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε κατάλληλη μορφή ώστε να το διαβιβάσετε σε τρίτους,

να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας,

να ζητήσετε τη διακοπή της επεξεργασίας των δεδομένων σας,

να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας

Μπορείτε ελεύθερα να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση acein@aueb.gr.

Σημειώστε ότι επειδή τα δεδομένα σας είναι σημαντικά για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και τη συμμετοχή σας σε αυτό η άσκηση των (v), (vi), και (vii) θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα.

Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική σας ζωή ή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα που σας προβληματίζουν, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ακριβώς επειδή η συλλογή και διατήρηση των στοιχείων σας αποσκοπεί στην αμεσότερη και καλύτερη επικοινωνία μαζί σας, σας καλούμε να μας ενημερώσετε για κάθε αλλαγή στα δεδομένα αυτά, στέλνοντας σχετικό αίτημα με e-mail στη διεύθυνση acein@aueb.gr.

Τα μέτρα προστασίας 

Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή για όλο το διάστημα που παραμένουν στη βάση δεδομένων μας, και να προστατεύονται από υποκλοπή, μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη πρόσβαση, αλλοίωση, διαρροή ή κάθε άλλη παρόμοια κακόβουλη ή/και παράνομη ενέργεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να υποβάλετε ερωτήσεις ή να κάνετε σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση και τις πρακτικές μας περί προστασίας των δεδομένων ή για να προχωρήσετε σε καταγγελία όσον αφορά στη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο: acein@aueb.gr, να μας γράψετε στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, Αθήνα ή να καλέσετε στον αριθμό 2108203827.

Θα διερευνούμε κάθε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών περί παραβίασης των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

The Digital Gate

Airport Innovation Challenge

© 2019 The Digital Gate. All Rights Reserved. Powered by ACEin.

APPLY NOW