Βιογραφικο

Αγγελική Καραγιαννάκη

Η Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη είναι Λέκτορας (ΠΔ/407) του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συντονίστρια και υπεύθυνη στρατηγικής ανάπτυξης του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation- ACEin) και επιστημονική συνεργάτης του ερευνητικού κέντρου ELTRUN που λειτουργούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ΟΠΑ με διατριβή με τίτλο «Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID» και μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Warwick Business School. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη καινοτομία, επιχειρηματικότητα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτομία στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, προσομοίωση, νέες τεχνολογίες. Κατά τα τελευταία χρόνια είχε ενεργό συμμετοχή σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά , όπως Computers in Industry, Journal of the Operational Research Society, British Food Journal, Industrial Management and Data Systems (IMDS). Έχει δημοσιεύσει πρόσφατα ένα βιβλίο στα ελληνικά με τίτλο «Ποσοτική & Ποιοτική Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών».

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

The Digital Gate

Airport Innovation Challenge

© 2019 The Digital Gate. All Rights Reserved. Powered by ACEin.