Διοργάνωση Επιστημονική Υποστήριξη
AIA   ACE AUEB

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
             

Το The Digital Gate είναι διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας με στόχο την εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες και θα βελτιώσουν τη λειτουργία του αεροδρομίου αλλά και όλης της αεροδρομιακής κοινότητας.

 • ΦΑΣΗ Α

  Υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας
  Προθεσμία: 05/05/2017

 • ΦΑΣΗ Β

  Σχεδιασμός Επιχειρηματικού μοντέλου και Rapid Prototype
  Μάιος-Ιούλιος 2017

 • ΦΑΣΗ Γ

  Ανάλυση Απαιτήσεων και Υποστήριξη Υλοποίησης
  Αύγουστος-Δεκέμβριος 2017

Στη Φάση Α’ οι συμμετέχουσες ομάδες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την ιδέα τους (750 – 1500 λέξεις). Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει τις καλύτερες ομάδες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Οι ομάδες που προκρίνονται στη Φάση Β’ θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια (workshops) σε θέματα σχεδιασμού επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas), ανάπτυξης πρωτοτύπου (mockup/ rapid prototyping) και χρηματοοικονομικής ανάλυσης ώστε να εξελίξουν και να προσαρμόσουν την επιχειρηματική τους ιδέα με τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και μεντόρων. Επίσης, στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για την ενίσχυση των ομάδων με άτομα με συμπληρωματικές δεξιότητες (match and develop). Στο τέλος της φάσης, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και θα αξιολογηθούν από μία επιτροπή που θα απαρτίζεται από ειδικούς του χώρου της πληροφορικής, των μεταφορών και του τουρισμού. Οι ομάδες που προκρίνονται στη Φάση Γ’ καλούνται να προχωρήσουν σε ανάλυση απαιτήσεων (οργανωτικές, λειτουργικές και οικονομικές) και να καταγράψουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και πλάνο υλοποίησης του λειτουργικού prototype (MVP), καθώς και να αναπτύξουν και επικυρώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Τέλος θα βραβευθούν οι νικήτριες ομάδες σε ειδική εκδήλωση – τελετή απονομής.

READY TO CHECK-IN;
             

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες από 2 έως 5 άτομα ή νεοφυείς εταιρείες ηλικίας το πολύ 2 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επιστήμονες, επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες και νεοφυείς εταιρίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών. Σκοπός των διοργανωτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων υπηρεσιών και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών και νέων ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Εκπαίδευση και Mentoring

  Οι ομάδες που προκρίνονται στη Φάση Β’ θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από workshops σε θέματα σχεδιασμού επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas), ανάπτυξης πρωτοτύπου (mockup / rapid prototyping) και χρηματοοικονομικής ανάλυσης ώστε να εξελίξουν και να προσαρμόσουν την επιχειρηματική τους ιδέα με τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και μεντόρων

 • Κριτήρια Αξιολόγησης

  Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει τις καλύτερες ομάδες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης:

  • την αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων
  • την καινοτομία της πρότασης
  • η πληρότητα του προτεινόμενου προϊόντος–υπηρεσίας
  • το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της ιδέας
  • οι προοπτικές ανάπτυξης και η βιωσιμότητα της υπηρεσίας
  • η κοινωνικοοικονομική επίδραση της υπηρεσίας
  • η εξωστρέφεια και η ελληνική προστιθέμενη αξία
  • η αγορά στόχος
  • η οργάνωση και ποιότητα ομάδας

 • Βραβεία

  Τα βραβεία περιλαμβάνουν:

 • Ενδεικτικοί Τομείς

  Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και ψηφιακών υπηρεσιών που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα. Οι ομάδες που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θέλουν να αναπτύξουν ή που θέλουν να προσαρμόσουν μια υπάρχουσα ιδέα/υπηρεσία, μπορούν να λάβουν υπόψη τους, τις παρακάτω «προκλήσεις»:

  • Βελτίωση των διαδικασιών των επιβατών του αερολιμένα
  • Βελτίωση της εμπειρίας των ταξιδιωτών
  • Νέες καινοτόμες υπηρεσίες για το εμπορικό κέντρο του αερολιμένα
  • Bελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος υποδομών και διαδικασιών
  • Δημιουργία ενός “έξυπνου” αεροδρόμιου (smart airport)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
             

10 Απριλίου:Έναρξη Α’ Φάσης – Έναρξη εγγραφών & Υποβολής προτάσεων

Α’ Φάση

 • 5 Μαίου: Α’ Φάση – Λήξη Υποβολής προτάσεων
 • 8 Μαίου – 17 Μαίου: Αξιολόγηση Α’ Φάσης
 • 19 Μαίου: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ φάσης – Έναρξη Β’ φάσης

Β’ Φάση

 • 24 Μαϊου: Workshop προετοιμασίας σε θέματα επιχειρηματικού μοντέλου, ανάπτυξης πρωτοτύπου και χρηματοοικονομικής ανάλυσης
 • 31 Μαίου: Ενδιάμεσες Παρουσιάσεις Προόδου – Αξιολόγηση
 • 7 Ιουνίου: Mentoring Sessions
 • 14 Ιουνίου: Τελικές Παρουσιάσεις Β’ Φάσης – Παραδοτέο Β’ Φάσης – Αξιολόγηση
 • 19 Ιουνίου: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β’ φάσης – Έναρξη Γ’ φάσης

Γ’ Φάση

 • 28 Ιουνίου: Workshop προετοιμασίας σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων και διοίκησης έργου
 • Μέσα Σεπτεμβρίου: Ενδιάμεσες Παρουσιάσεις Προόδου – Αξιολόγηση
 • Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος: Φάση Γ’

Ιανουάριος: Τελετή απονομής βραβείων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
             

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
             

ΣΕΠΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
             

 • Press Conference 11.04.2017

 • Workshops σε θέματα επιχειρηματικού μοντέλου, ανάπτυξης πρωτοτύπου, χρηματοοικονομικής, ανάλυσης απαιτήσεων και διοίκησης έργου

 • Mentoring sessions με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες της αγοράς

ΝΕΑ
             

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
             

*υποχρεωτικό πεδίο

             

Διοργάνωση Επιστημονική Υποστήριξη
AIA   ACE AUEB

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Συχνές Ερωτήσεις

Πληροφορίες

Κωνσταντίνος Γκόγκος
Υπεύθυνος Έργων Εργαστηρίου Καινοτομίας,
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
www.aia.gr

Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη
Athens Center for Entrepreneurship and Innovation,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
acein.aueb.gr

Email: enter@thedigitalgate.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 829

AIA/ACE 2017 ALL RIGHTS RESERVED

Powered by ELTRUN

dgathThe Digital Gate 2017