ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

12 Μαΐου
2022

Έναρξη υποβολής προτάσεων

15 Ιουνίου
2022

Λήξη υποβολής προτάσεων

23-24 Ιουνίου
2022

Bootcamp 

5 Ιουλίου
2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

ΦΑΣΗ #1

Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέλος μίας νέας ομάδας

ΦΑΣΗ #2

Διαμόρφωσε την ιδέα σου

5 Ιουλίου
2022

Kick off event

Ιούλιος - Οκτώβριος
2022

Mentoring & coaching sessions / workshops

Νοέμβριος
2022

Τελικές παρουσιάσεις - Τελική επιλογή ομάδων

Νοέμβριος
2022

Έναρξη πιλοτικών

Ιανουάριος
2023

Ολοκλήρωση πιλοτικών

Φεβρουάριος
2023

Τελετή παρουσίασης αποτελεσμάτων

ΦΑΣΗ #3

Υλοποίησε την ιδέα σου σε πραγματικό περιβάλλον

*Oι ημερομηνίες ανταποκρίνονται σε έναν αρχικό προγραμματισμό και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

The Digital Gate

Airport Innovation Challenge

© 2019 The Digital Gate. All Rights Reserved. Powered by ACEin.