ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κατερίνα Πραματάρη

Η Κατερίνα Πραματάρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και επιστημονική υπεύθυνη της θερμοκοιτίδας ACEin του ΟΠΑ καθώς και της ερευνητικής ομάδας ELTRUN-SCORE. Από τον Ιανουάριο 2018 είναι Partner στο Uni.Fund, ένα νέο ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών στο παράθυρο καινοτομίας του Equifund για στήριξη νέων startups και spinoffs. Έχει διδακτορικό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα πληροφοριακά συστήματα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία με διεθνείς εκδοτικούς οίκους και έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και υποτροφίες. Έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας της Procter&Gamble στις Βρυξέλλες στην ανάπτυξη εφαρμογών για μάρκετινγκ και πωλήσεις και στο Τμήμα Μάρκετινγκ της Procter&Gamble στην Ελλάδα. Έχει πολυετή εμπειρία και εμπλοκή σε ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με επιχειρηματική αναλυτική και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα και την υποστήριξη του καταναλωτή, καθώς και πολλαπλές δράσεις στήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (όπως το Executive Program in Retail Innovation σε συνεργασία με το ECR Hellas – http://retail.aueb.gr, ο δια-πανεπιστημιακός διαγωνισμός Ennovation – www.ennovation.eu, το Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – http://yes.aueb.gr, το Κέντρο Στήριξης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ACEin, http://acein.aueb.gr κλπ.).

8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

The Digital Gate

Airport Innovation Challenge

© 2019 The Digital Gate. All Rights Reserved. Powered by ACEin.